Justert kompensasjonsordning

Idag kom Regjeringen med forslag til en rekke økonomiske tiltak inn mot næringsliv, kommuner og barn i lys av pandemien. Dette skal nå behandles i Stortinget.

Blant sakene av mest relevans for bergindustrien er:

  • Kompensasjonsordningen utvides med ytterligere to måneder, ut juni 2021, med en kompensasjonsgrad som økes til 85 prosent. Ordningen gjelder bedrifter med minst 30% fall i omsetningen og gir bedriftene støtte til delvis dekning av noen faste uunngåelige kostnader.
  • Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021, for bedriftene som sliter mest.

Nærmere informasjon om regjeringens forslag til nye tiltak finner du her. 

Søknadsportalen https://kompensasjonsordning.brreg.no/ er nå åpen for søknader.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere. Regelverket er mer detaljert enn våren 2020, blant annet er det krav om at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader mandag 18. januar. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil ifølge Brønnøysundregistrene få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt.

Regjeringen opplyser at de vil forlenge kompensasjonsordningen ut april, med et støttenivå på 80 % for mars og april (regjeringen.no)

Søknader om tilskudd

  • Søknader skal sendes Brønnøysundregistrene.
  • Søknader for september/oktober og november/desember må sendes mellom 18. januar og 14. mars 2021. For januar/februar er søknadsperioden 15. mars til 15. mai 2021.
  • De faste, uunngåelige kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale e.l. inngått før 1. september 2020.
  • Revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysninger før søknad sendes. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, med inntil 10 000 kroner per søknadsperiode.
  • Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.

Du kan starte søknadsprosessen her (https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt de detaljerte reglene i forskrift. Veiledning finner du hos Brønnøysundregistrene.

Du kan også ringe veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen på 75 00 75 05.