Natursteinsprisen 2021 gikk til Trygve Ollendorff

Leder av Natursteinskomiteen i Norsk Bergindustri, Torger Lingelem og styremedlem i Norsk Bergindustri Gjertrud Halsne, delte ut prisen.  Trygve Ollendorff i midten på bildet. Foto: Norsk Bergindustri.

Høstmøte 2021 var fullbooket med 240 deltakere på Scandic Hotel Lerkendal 21. – 22. oktober. Under festmiddagen torsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2021 offentliggjort.

Norsk Bergindustris natursteinpris deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein.

Prisen kan i tillegg tildeles prosjekter som har bidratt til å fremme god bruk av norsk naturstein i Norge eller i utlandet.

Begrunnelse for valg av årets vinner:

Han har benyttet naturstein på en utrolig fin måte i sitt nye anlegg på Lørenskog.  Bygget er helt unikt med sin fasade av splittet stein og bygget med bærekraft som en del av forutsetningene. Han har benyttet kortreist stein i mange varianter både ute og inne. 

Han har på denne måten har fremmet bruk av naturstein på en god måte.

Årets vinner var Trygve Ollendorff, Feiring AS.

Dette var 5. gangen Natursteinsprisen ble utdelt. Tidligere vinnere er:

2016 Rocks of Norway

2017 Avinor

2018 Thor Lundh

2019 Palmer Gotheim Skiferbrudd