Ny Nasjonal transportplan

Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Av dette er 123 milliarder bompenger.

Den nye planen viser at regjeringen vil bruke 1076 milliarder kroner statlige midler på transportformål de neste tolv årene. I tillegg vil de bruke 123 milliarder som de krever inn som bompenger. Nytt ved denne NTP er det at regjeringen legger opp til porteføljestyring, hvor etatene i større grad avgjør i hvilken rekkefølge prosjektene bør bygges. Dette skal bidra til at det blir større konkurranse om å få frem de beste løsningene.

Vår generalsekretær Anita Helene Hall sin første reaksjon er: Det er utvilsomt en offensiv plan som vi håper forplikter flertallet på Stortinget i årene fremover. Videre er vi opptatt av at bompengebelastningen holdes lavt, samtidig bør også nullutslippsdefinisjonen i NTP åpne for andre fornybare-løsninger. Vi ser frem til å samarbeide med samferdselsministeren og Stortinget rundt denne planen, avslutter Anita.

Slik er pengene fordelt:

  • Riksveier: 510 milliarder kroner
  • Fylkesveier: 52 milliarder kroner
  • Jernbane: 393 milliarder kroner
  • Kystforvaltning: 33 milliarder kroner
  • Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner
  • Lufthavner: 5 milliarder kroner
  • Satsinger på tvers: 3 milliarder kroner

Sjekk hvilke prosjekt regjeringen vil satse på i ditt fylke.