Økende positiv holdning til bergindustrien

Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en ny spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene 34 og 35.

Nåværende undersøkelse ble gjennomført på tilsvarende måte i fjor. Hovedtrekkene er som følger: 43% av respondentene er nå positive til bergindustrien. Det er en økning på hele 11% poeng fra i fjor, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.  2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen, og andelen er gledelig nok økende fra ifjor.  Videre er det hyggelig å konstatere at hele 8 av 10 ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger. 

Samtidig er det klart at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann, luft).   

Som ifjor er det fortsatt lav kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at om lag 1 av 4 av de spurte ikke har noen oppfatning av bærekraftarbeidet. Andelen er noe lavere i år enn 2020.  Det siste er for så vidt ikke så overraskende, uttaler Hall videre. Vi jobber nå for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge. Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien. 

De som er skeptiske eller negative til bergindustri er i stor grad kvinner, yngre (inntil 35 år), stemmer rødgrønt, og bor i storby. De som er positive til næringen er i stor grad menn, middelaldrende (45 år +), stemmer borgerlig og bor i by/bygd med inntil 25 000 innbyggere.

Du kan studere resultatene nærmere her