Regjeringen Støres tilleggsbudsjett

Foto Scanpix

For under en måned siden ble Solberg-regjeringens siste statsbudsjett framlagt. I dag var det Støre regjeringens tur.

Regjeringens handlingsrom er begrenset, men den får legge frem en tilleggsproposisjon til budsjettet som ble lagt frem i oktober. I proposisjonen kommer det frem at regjeringen blant annet foreslår å øke formuesskatten.  De viktigste endringer med våre kommentarer er som følger:

Regjeringen foreslår å øke formueskattesatsen fra 0,85 til 0,95 prosent i 2022, samtidig som formueskattegrunnlaget utvides og bunnfradraget økes. En økning av skatten på såkalt «arbeidende kapital» er feil medisin,  uttaler generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri. Våre virksomheter består først og fremst av små og mellomstore bedrifter, som må dekke inn formueskatten ved å ta ut utbytte. Regjeringen gjør det ikke enklere å trygge og utvikle arbeidsplasser over hele Norge da verdier som tas ut av bedrifter bidrar til mindre verdiskaping og mindre trygge arbeidsplasser. Formuesskatt på arbeidende kapital er særlig krevende for eiere av bedrifter som er avhengig av norsk egenkapital. 

Regjeringen lanserer videre en klimapakke på 1,1 milliarder kroner som skal gå til økt energibistand, grønn teknologiutvikling og hurtigladere, og grønn næringsutvikling. Hva som ligger konkret i dette forslaget for bergindustrien vil vi måtte ta en runde med Regjeringen på, uttaler Hall videre.

Videre foreslås det at ferjeprisene reduseres med 30 prosent. Dette vil være positivt for våre medlemmer som frakter gods og er avhengig av ferge, noe vi særlig erfarer i nord og vest.

Regjeringen opprettholder CO2-avgiftsforslaget til Solberg-regjeringen. Det innebærer avgiftsøkning på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Støre-regjeringen foreslår imidlertid å kompensere bilistene ved å redusere veibruksavgiften med om lag 65 pst. av økningen i CO2-avgiften.

Samlet sett foreslår regjeringen å øke skatter og avgifter med 6 milliarder kroner påbeløpt og 4,6 mrd. kroner i bokført i 2022.

Regjeringen går nå i forhandlinger med SV for å skape flertall for budsjettet. Alle fagkomiteers budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget innen 15. desember.

Samtidig vil vi benytte tiden framover til å få på plass politikk som virker til fordel for bergindustrien. Her viser vi til vår omtale i Hurdalsplattformen  

Samleside for budsjettdokumentene finner du her 

.