Valget: Rødgrønt flertall

Sent mandag kveld ble det klart at de rødgrønne er årets valgvinnere. Norsk Bergindustri ser fram til å jobbe for næringens beste sammen med en ny regjering.

Sammen med våre samarbeidspartnere og med bistand fra medlemmene vil vi nå se på hvordan vi på best mulig måte kan jobbe sammen med den nye regjeringen og Stortinget.

– Uansett hvem som styrer Norge så er det viktigste for Norsk Bergindustri at vi kan jobbe sammen for å fremme en konkurransedyktig bergindustri med gode rammebetingelser, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

De neste fire årene blir særdeles viktige. Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor vår næring vil spille en nøkkelrolle. Dette vil kreve tett dialog med den nye regjeringen og det nye Stortinget, sier Hall videre.

Hun ser nå frem til et godt samarbeid i den kommende perioden.  

– Jeg vil gjerne få takke Erna Solbergs regjering for godt samarbeid. Vi legger til grunn at samarbeidet med Jonas Gahr Støre og resten av den nye regjeringen blir minst like bra og vi venter spent på hvordan den nye regjeringskabalen blir, avslutter Hall.

Dette er blant våre prioriterte næringspolitiske saker i tiden framover:

  • Tilstrekkelige budsjettrammer til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU)
  • Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital; etablering av et investeringsfond/selskap innrettet mot mineralnæringen
  • Et offentlig finansiert forskningsprogram for næringen der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring
  • En ny minerallov som legger til rette for økt verdiskapning i alle delbransjer
  • Alle kommuner bør pålegges å utarbeide masse- og arealplaner (økt gjenvinning/lokalt)
  • Frivillig skogvern: etabler en veileder i regi av DMF, som blant annet forutsetter en verdivurdering av naturressursene for endelig vernevedtak fattes.
  • Offentlige anbud: Vi ønsker at offentlige oppdragsgivere legger til rette for at norsk naturstein i mye større grad benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.

Her kan du lese mer om vår næringspolitikk for ny vekst!

Har du har innspill eller kommentarer til oss? Ta gjerne kontakt med fagsjef for politikk og samfunn, Lars-Erik Sletner, epost: les@norskbergindustri.no eller mobil: +47 411 07 695