Foto:

En bransje som bør være interessant for kvinner!

Margrethe Ollendorff Lien

Foto:

Margrethe Ollendorff Lien (35) i Feiring oppfordrer flere kvinner til å se mot stein, pukk og grus – Dette er en fantastisk spennende bransje, med mulighet til å gjøre en reell forskjell for kommende generasjoner, sier konsernlederen.

– Vi jobber jo med jomfruelige bergmasser, en ikke-fornybar ressurs. Hvert år har hver innbygger behov for rundt 15 tonn stein og mineraler, kun slått av vann med sine 70 tonn pr innbygger. Med andre ord er stein en ressurs vi er helt avhengig av nå, men også i framtiden. Derfor hviler det et stort samfunnsansvar på oss og andre i bransjen.

Siden oppstarten har Feiring levert og tatt imot over 150 millioner tonn stein, pukk og grus til oppbyggingen av Norge. Men det er folkene Margrethe inspireres av.

– Jeg rett og slett elsker mennesker, å finne ut hva som motiverer og hva som kan få folk til å prestere best mulig. Det kan være små ting som gjør folk går fra å være en sammensatt gruppe til å være et lag som stoler på hverandre, forteller konsernlederen. 

Viktig med mangfold

Noe av det som motiverer Ollendorf Lien mest er å jobbe systematisk med tilpasninger som skaper gode lag som trekker i samme retning.

– Jeg tror på å tilrettelegge for at vi er forskjellige – hvis vi behandler alle likt så behandler vi dem i realiteten forskjellig. 

– Å ansette både kvinner og menn er bra for arbeidsmiljøet. Forskjellige mennesker har ulike perspektiver og måter å løse oppgaver på, mangfold er viktig, sier Ollendorff Lien.

Konsernlederen mener det er irrelevant om det er en dyktig mann eller en dyktig kvinne som gjør jobben, men at det samtidig er viktig at man ikke utelukker halvparten av befolkningen. Hun hadde gjerne sett flere kvinner i den historisk mannsdominerte bransjen. 

Dette er en utrolig kul bransje, hvor det kommer til å skje kvantesprang fremover, og muligheten til å bidra og utgjøre en forskjell som enkeltindivid er stor. Det bør jo være interessant for kvinner også, legger hun til. 

–  Mitt råd til kvinner er å tørre å tenke stort. Se bare på oss hos Feiring. Ja, vi knuser stein, men også myter om hva som kan eller ikke kan gjøres. Stol på deg selv og vær nysgjerrig. 

En bransje i endring

Ollendorff Lien er genuint opptatt av miljø og bærekraft. Da hun ble utnevnt som ny konsernleder uttalte hun: «Jeg mener at Feiring er i en unik posisjon som pådriver i å dytte anleggsbransjen fra grå til grønn.

Bedre ressursutnyttelse er derfor viktig for konsernledere, som trives best i prosess og fort kjeder seg i målområdet.

– Derfor synes jeg det er veldig spennende å være i en bransje i endring. Å jobbe med å øke utnyttelsen av samfunnets ressurser er min hovedmotivator. Om det er bedre måter å produsere på, å finne måter å konvertere overskuddsmaterialer eller industriavfall til verdifullt byggeråstoff, å kartlegge overskuddsmaterialer som kan gjenvinnes eller å lete opp arealer som vi kan bygge opp med overskuddsmasser til et nytt formål som kan gi samfunnet rundt merverdi, som for eksempel en skibakke eller næringsareal, sier Ollendorf Lien.

– Jeg hater sløsing, og i Feiring jobber vi kontinuerlig med å redusere sløsing i samfunnet.

Om:

Feiring er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, asfalt &

geosynteter. Vi mottar, gjenbruker og gjenvinner masser. Med god ressursforvaltning muliggjør vi store besparelser for kunder, miljø og samfunn.

Margrethe Ollendorff Lien har en sivilingeniørgrad fra NTNU og en mastergrad i betongteknologi fra prestisjeuniversitetet UC Berkley i USA, samt økonomi- og ledelsesutdanning fra BI og NTNU. 

Jobbet i Multiconsult før hun begynte i familieforetaket som ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling. Tok i fjor høst over som konsernleder.

Det var ikke selvsagt at Ollendorff Lien skulle inn i familiebedriften. I ungdomstiden var det kunstner eller psykolog hun skulle bli, før hun kom inn på arkitekthøgskolen. Men etter å ha reist verden rundt ble det NTNU og Bygg- og miljøteknikk som ble hennes vei.

Margrethes bestefar Knut Ollendorff startet med grus allerede i 1954, og åpnet det første steinknuseriet i Lørenskog i 1962. Siden har også far Trygve Ollendorff ledet konsernet i en mannsalder - frem til han ga stafettpinnen videre til Margrethe 1. september. 

Feiring AS består i dag av fem forretningsområder; Feiring Bruk AS, Feiring Miljø AS, Feiring Asfalt AS, Tentex AS og Feiring Eiendominvest AS. Det er 200 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på rundt 700 millioner kroner.