Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller

Fra venstre: Peggy Hessen, LO-leder, Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO, Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri og Næringsminster Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Bergindustri.

NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri lanserer en felles strategi med anbefaling om å satse på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Norge.

Strateginotatet ble overlevert til Næringsminister Jan Christian Vestre 4. oktober 2022 på Næringslivets Hus.

Økt tilgang til mineraler er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien. Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Norge sitter trolig på Europas største forekomst av flere sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark hvor vi er i posisjon til å kunne utvikle en komplett verdikjede fra mineralutvinning, separasjon og prosessering av de sjeldne jordartsmetallene og til produksjon av metaller og magneter. 

- Norge, og Europa, er i svært liten grad i stand til å sikre nødvendig tilgang til en rekke råmaterialer som vi er helt avhengige av. For eksempel dekkes i dag 98 prosent av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller fra utvinning i land utenfor Europa, hvorav Kina er ledende. Dette er ikke bærekraftig i dagens geopolitiske klima. Det blir helt avgjørende for Europa å øke evnen til å være selvforsynt med strategisk viktige råvarer. Da må Norge bidra, og få til økt utvinning og produksjon av mineraler i Norge, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Fakta om sjeldne jordartsmetaller:

Sjeldne jordartsmetaller (Rare Earth Elements -REE), er en samlebetegnelse på 17 forskjellige grunnstoffer. EU-kommisjonen anser disse metallene til å være blant de aller mest kritiske av ulike mineraler, og helt essensielle råmaterialer for europeisk økonomi og politiske agenda. Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi, som elektriske biler, vindturbiner, robotikk, datalagring og medisinsk teknologi. Et annet viktig bruksområde er permanentmagneter, som spiller en sentral rolle blant annet i elbiler og vindmøller. Etterspørsel etter sjeldne jordartsmetaller til bruk i permanentmagneter er av EU ventet å kunne tidobles frem mot 2050.

Mer informasjon finner du her