Nytt styre i Norsk Bergindustri

På ekstraordinær generalforsamling den 20. mai ble det valgt nytt styre i Norsk Bergindustri. Den 1. juni hadde de oppstart på Næringslivets hus. Vi gratulerer!

Styrets sammensetning i Norsk Bergindustri ser nå slik ut: 

Styrets leder Thor-Anders Lundh Håkestad, Lundhs AS 

Styremedlem Ivar Fossum, Nordic Mining ASA

Styremedlem Arild Ove Hagen, NCC Industry AS 

Styremedlem Arild Frøseth, Frøseth AS 

Styremedlem Åsa Elisabeth Barstad, Titania AS 

1. Varamedlem Ole Christian Selsås, Elkem ASA

2. Varamedlem Roar Sandøy, Sibelco Nordic AS  

3. Varamedlem Vegard Gultvedt, Agder Anleggsenter 

4. Varamedlem Ole Bjørn Øygar, Oddvar Øygard AS

Vi gratulerer, ser frem mot godt samarbeid og ønsker lykke til!

Du finner også oversikten over nytt styre her