Foto:

Råvarekrisen fordrer kraftfulle tiltak

Illustrasjonsfoto sedler

Foto: Norges Bank. Foto:

Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023 er igang. Russlands invasjon i Ukraina forsterker den pågående råvarekrisen og setter i gang en prisvekst som ingen kan gi sikre prognoser for. Regjeringen må derfor sikre økt grad av selvforsyning av kritiske mineraler og metaller og kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

I dagens pressemelding etterlyser vi tiltak fra Regjeringen som kan lette byrden og få ytterligere fart på næringen. På den ene siden foreligger det i dag et betydelig misforhold mellom Norges klimapolitiske målsetninger og status for mineraltilgjengelighet. Regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk, men tilrettelegging for økt mineraltilgang er kritisk nødvendig for utviklingen av det grønne skiftet og vårt moderne samfunn. Videre rammer den ukontrollerte prisveksten på strøm, drivstoff og enkelte råvarer bergindustrien knallhardt over hele landet. Dramatisk fall i lønnsomheten, fare for permitteringer og reell konkurstrussel følger med. En del av Norges ekstraordinære inntekter fra olje og gass bør gi ekstraordinære skattekutt, sier Hall videre.

Norsk Bergindustri har følgende innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022 og forslag til statsbudsjett for 2023:

  • Få på plass relevante støtteordninger gjennom dagens virkemiddelapparat og bedre tilgangen på statlig risikokapital, som kan utløse mer mineralindustri
  • Øk den geofysiske kartleggingen gjennom å styrke Norges geologiske undersøkelse
  • Overgang til nullutslipp: Statlige investeringer må på plass for å bygge ut infrastruktur, slik at tilgang til strømnettet sikres og kapasiteten forsterkes
  • Regjeringen må sikre lavere og mer forutsigbare priser på energi gjennom ulike tiltak: kontantstøtte, støtteordninger gjennom Enova, langtidsavtaler, lettelser i merverdiavgift, nettleie og el-avgift
  • Regjeringen bør benytte de tider verden er inne i til høyst nødvendig utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Dette krever tilstrekkelig tilgang til byggeråstoff.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Du kan lese vår pressemelding her