Spørreundersøkelse om etablering av et nasjonalt senter for geologi, bergverk og naturstein

Det er igangsatt en forstudie for å vurdere etablering av et nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune.

Prosjekteier er Gudbrandsdalsmusea v/direktør Øystein Rudi og i samarbeid med Sel kommune. Kommunen er representert ved ordfører Eldri Siem. Både Sel kommune og Gudbrandsdalen har rike tradisjoner innen naturstein. Gjennom forstudiet ønsker man å finne ut om det er grunnlag for en felles satsing for å øke oppmerksomheten og det kommersielle grunnlaget for naturstein.
Hvorfor etablere et nasjonalt senter for bergverk og naturstein?
• Økt oppmerksomhet og kunnskap om naturstein, mineraler og bergverk
• Lede til økt salg av produkter innenfor naturstein, mineraler og bergverk
• Synliggjøre utdannings- og jobbmuligheter innenfor bransjen
• Få flere barn og ungdom til å interessere seg for natur- og geofag, og til å velge
en yrkeskarriere innen fagområdet
Hva ønsker bransjen?
Det er utarbeidet et kort spørreskjema som de håper alle ulike representanter fra bransjen vil svare på. Hvilke utfordringer har bransjen? Hva bør et opplevelses- og opplæringssenter inneholde? Hva kan eventuelt bransjen selv bidra med i utviklingen av et nasjonalt senter?
de ønsker dine innspill! Svar på undersøkelsen HER

Ønsker du nærmere informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Kjell Ove Solbakken, 911 56 504 eller e-post kjell@ntu-as.no.