Statsbudsjettet: gledelig styrking av NGU

Foto:regjeringen.no.

Gledelig styrking av Norges geologiske undersøkelse og videre at regjeringen prioriterer å senke prisen på anleggsdiesel når det er tøffe tider i norsk økonomi. Samtidig reagerer vi på den sterke økningen i skatter og avgifter.

- Vi er svært fornøyd med at Norges geologiske undersøkelse styrkes med 10 mill. kroner til økt kartlegging, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Samtidig følger regjeringen opp våre innspill om lettelser i drivstoffavgifter gjennom reduksjon i avgiftene på anleggsdiesel. Det er bra at vårt næringspolitiske arbeid bærer frukter - legger Anita til.

-Det som derimot ikke er positivt, er de kraftige skatteøkninger som foreslås gjennom blant annet økning i formueskatten. I de krevende tider mange av våre medlemmer befinner seg i, er det ikke veien å gå å pålegge bedriftene en enda større skattebelastning. Samtidig er vi også bekymret for de foreslåtte kutt i veibygging.

I tiden frem mot endelig budsjettvedtak vil vi blant annet jobbe for en mer kraftfull og mindre byråkratisk strømstøtteordning som treffer våre medlemmer, økte rammer for veibygging og ytterligere tiltak som vi adresserte i vår pressemelding.

Du kan lese mer om statsbudsjettet her.