Rekorddeltakelse på Bergindustridagene

Foto: Norsk Bergindustri

Vi har nylig avsluttet årets Bergindustridager på Gardermoen, med rekorddeltakelse!

Under årets konferanse var det satt sammen et variert program som vi håper traff tidsånden! Første dag hadde fokus på kritiske råvarer og hvilke muligheter vi finner i Norges berggrunn, innlagt med en paneldebatt hvor blant annet næringsminister Vestre deltok. Dag to var blant annet viet bærekraftig gruvedrift, herunder implementeringen av TSM og samhandling med urfolk. Videre fikk deltakerne faglig påfyll rundt HMS og sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Siste dag var avsatt til ulike miljøtema (herunder biologisk mangfold) og naturstein (hvordan redusere miljøfotavtrykket) .  

Også i år kunne vi by på topp internasjonale og nasjonale foredragsholdere som bidro til å gi oss inspirerende og innholdsrike dager. Her vil vi særlig benytte anledningen til å takke Mining Association of Canada med deres gode deltakelse og bidrag inn til et faglig svært relevant program. Vi setter stor pris på samarbeidet!

Endelig vil vi få takke våre utstillere: Søderberg&Partners, Waybiller, Advokatfirmaet Berngaard AS, Kiesel Norge AS, ECIT WILKOM og Norsk Stein for deres deltakelse- dere er viktige for oss og våre medlemmer! Og alle våre møteledere, med Erik Wold i spissen - bidro til å lose dette arrangementet godt gjennom.

Bergindustridagene er den viktigste møteplassen for myndigheter, bransjefolk og samfunnsinteresser som vil diskutere klima, miljø, kritiske råvarer og mye mer.

Vi sees igjen neste år!