Norsk Bergindustri

Innhold

Ny regjeringserklæring - effekter for mineralnæringen

Regjeringen lover enklere søknadsprosesser og bedre rammevilkår for mineralnæringen i ny politisk plattform.

Den nye firepartiregjeringen bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF viderefører i hovedsak formuleringene om vår bransje fra Jeløya-erklæringen i sin nye politiske plattform, men en formulering er kommet til siden sist: Regjeringen vil forenkle søknadsprosessen og bedre rammevilkårene for mineralnæringen. 

- Vi er selvsagt fornøyde med at regjeringen vil forenkle søknadsprosessene og bedre mineralnæringens rammevilkår, sier fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri, Olav  Hallset. 

Mineralloven evalueres

Den nye regjeringserklæringen kommer kort tid etter at rapporten fra utvalget som evaluerer mineralloven ble presentert. I erklæringen fastholdes det at loven skal evalueres. 

- Evalueringen av mineralloven er i full gang, og det er en god anledning for Nærings- og fiskeridepartementet til å forenkle og forbedre både søknadsprosesser og rammevilkår. Vi håper regjeringen husker sitt eget mål og forenkling når loven justeres, sier Hallset. 

Lite nytt om sjødeponi

Regjeringen skal fortsatt utrede konsekvensene av et eventuelt forbud mot sjødeponi og vil ikke tillate nye sjødeponier i denne Stortingsperioden. Dette er samme ordlyd som i Jeløya-erklæringen. Utredningen er ventet innen kort tid. 

Håp for havbunnsmineraler

I erklæringen skriver regjeringen at den vil vurdere åpning av deler av norsk sokkel for kommersiell og bærekraftig utvinning av havbunnsmineraler. 

- Selv om vi foreløpig er et stykke unna kommersiell gruvedrift på havbunnnen sender regjeringen et viktig signal til næringen ved å vurdere åpning, sier Olav Hallset.