Kompetansekomiteen

Kompetansekomiteens oppgaver er bl.a.:

  • Kartlegg hvor bergindustrien mangler kompetanse
  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner for å få relevant utdanningsløp til bransjen
  • Synliggjøre bransjen for elever som skal velge utdanningsløp
  • Utarbeide opplæringsmateriell for å forenkle heving av kompetanse i våre medlemsbedrifter.  

Komiteen består av:

Referater

Her finner du referater fra komitemøtene - referatene er forbeholdt våre medlemmer og krever innlogging.