Mineralutvinning

Alt vi omgår oss med inneholder mineraler og metaller. For å produsere elektronikk, forsvarssystemer og husholdningsprodukter må man han mineraler og metaller. Ja til og med sminke og bøndenes avlinger trenger mineraler.

Etterspørselen etter mineraler og metaller er sterk voksende, spesielt som følge av det grønne skiftet fordi elbilbatterier og turbiner som lager fornybar energi krever store mengder metaller og mineraler.

Verden har gjort seg avhengig av å importere disse mineralene fra noen få enkeltland. Mange av disse landene stiller ikke på langt nær de samme kravene til HMS som vi tar som en selvfølge i Norge.

Fjell på fastlands-Norge inneholder store mengder av mineraler og metaller som verdens industrier etterspør.

Vårt mål er at disse mineralene og metallene i større grad skal utvinnes i Norge, på en sikrere og langt mer bærekraftig måten enn hva de gjøres i Kina og flere andre land.

For å nå målet om økt bærekraftig mineralutvinning i Norge vil vi blant annet:

  • At ny minerallov må legge til rette for verdiskapning og vekst. Mineralloven må derfor endres til å bli mer forsynings- og beredskapsrettet.
  • Legge til rette for at det blir mer lønnsomt å investere i norsk mineralnæring, og dermed sikre at flere prosjekter ser dagens lys.
  • Forenkle offentlige saksbehandlingsprosesser, slik at vi raskere kan sette i gang med å utvinne mineraler som industrien har et akutt behov for.
  • At mer av råvarene som tas ut av gruver kan utnyttes i annen produksjon.
  • Bedre rammevilkår slik at flere gruver kan bli nullutslippsgruver.