Naturstein

Norge er har rikelige forekomster av naturstein, av god kvalitet. Naturstein fra Norge brukes som benkeplater verden over, men også som bekledning i bygninger, gater og torv.

Norsk naturstein står ikke bare for kvalitet i ypperste klasse. Norske produsenter av naturstein utvinner stein etter svært strenge krav til HMS, og ikke minste bærekraftig utvinning. Kravene vi stiller til arbeidslivet er langt strengere enn hva som er tilfellet i land vi konkurrerer med.

Vi er opptatt av at kortreist norsk stein ikke bare skal stå for kvalitet, men også være et etisk valg.

Vi er tydelig på at våre medlemmer låner naturens arealer. Når vi er ferdig tilbakestiller vi naturen til minst samme verdi som den opprinnelige.

Derfor jobber vi blant annet for:

  • Bevisstgjøre entreprenører og offentlige byggherrer om at de av hensyn til etikk og kvalitet bør velge naturstein fra Norge
  • At det stilles strengere krav i offentlige anbud til bærekraftige innkjøp
  • Enklere søknadsprosesser til offentlige forvaltning for uttak av masser
  • At det skal legges bedre til rette at det skal bli enklere å investere i utslippsfrie maskiner i produksjonen av naturstein.