Europeiske samarbeidspartnere

Norsk Bergindustri har for tiden medlemskap i to europeiske foreninger. Disse er: UEPG (byggeråstoff) og Euromines (gruver) . Gjennom disse medlemskap sikrer vi at våre medlemmer får en stemme innenfor europeiske institusjoner på alle nivå.

UEPG.png

UEPG står for "Union Européenne des Producteurs de Granulats" (European Aggregates Association, Europäischer Gesteinsverband). Siden 1987 har UEPG fremmet interessene til den europeiske byggeråstoffindustrien ved å representere medlemmene i økonomisk, teknisk, innenfor helse/sikkerhet og miljø. Med byggeråstoff menes her sand, grus (inkludert marine aggregater), knust berg, resirkulert og produsert tilslag.

UEPG identifiserer EU-initiativ og politiske områder som kan påvirke europeiske byggeråstoffprodusenter. Foreningen gir medlemmene kortfattet informasjon gjennom regelmessige publikasjoner og ad-hoc-oppdateringer, og sikrer at disse blir vurdert av EUs beslutningstakere.

UEPG har medlemmer i 24 land. På vegne av medlemmene lobbyer UEPG de europeiske institusjonene og andre interessenter aktivt i spørsmål som er viktige for industrien.

Du kan lese mer om UEPG her

euromines.png

Euromines representerer den europeiske industrien for metall og mineraler. Foreningens hovedmål er å markedsføre industrien og opprettholde dens forhold til europeiske institusjoner på alle nivåer. Euromines leverer tjenester til medlemmene når det gjelder EUs politikk og fungerer som et nettverk for samarbeid og for utveksling av informasjon i hele sektoren i Europa. Foreningen fremmer også kontakter med gruvesamfunnet over hele verden.

Euromines representerer store og små selskaper og datterselskaper i Europa og i andre deler av verden som gir arbeidsplasser til mer enn 350 000 mennesker. Gjennom aktivitetene og driften av disse medlemmene produseres mer enn 42 forskjellige metaller og mineraler. For noen metaller og mineraler er Europa verdens ledende produsent.

Euromines fører dialog med statlige institusjoner for å sikre tidlig konsultasjon på alle de områdene av EUs politikk og lovgivning som berører industrien, og for å hevde bransjens synspunkter og standpunkter.

Du kan lese mer om Euromines her

Les nyhetsbrev og aktuelle saker her