Våre seire

Politisk gjennomslag er helt sentralt for vårt påvirkningsarbeid. Gjennom medlemskap i Norsk Bergindustri får du trygghet for at din stemme blir hørt. Våre politiske seire omfatter:

  • Mineralloven fra 2010
  • Mineralstrategien fra 2013
  • Økte budsjettrammer for Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard. Dette betyr for deg raskere saksbehandlingstid av driftskonsesjoner, men også i forhold til nødvendig tilsyn i tråd med godkjente planer
  • Økte budsjettrammer for Norges geologiske undersøkelse (NGU), slik at den geologiske kartlegging av Norges land- og sjøområder kan øke og den økte politiske oppmerksomheten bergindustrien har fått de siste årene

Likeledes har vi under coronaperioden fått gjennomslag (så langt) for følgende:

  • Mer penger til vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen (vei og bane)
  • Midler til bedriftsintern opplæring
  • Gode permitteringsordninger
  • Lavere formueskatt på arbeidende kapital