Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

Ønsker å du sortere våre medlemmer på delbransjene skriver du i søkefeltet:
Malm mineraler
Pukk byggeråstoffer
Naturstein
Rådgivning (våre leverandører av både tjenester og utstyr)

155 resultater funnet med valgt filtrering.
Forsand Sandkompani AS
Frøseth AS
Granite Stein AS
Hammerglass Norge AS
Forcit Norway AS
Fossens eft. AS
Golder Associates AS
Geode Consult AS
Franzefoss Minerals
Franzefoss Pukk AS
Gunnar Holth Grusforretning AS
Hagen Grusforretning a.s.
Hamar pukk og Grus AS
Hanset sand AS