Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

Ønsker å du sortere våre medlemmer på delbransjene skriver du i søkefeltet:
Malm og mineraler
Pukk og byggeråstoffer
Naturstein
Rådgivning (våre leverandører av både tjenester og utstyr)

163 resultater funnet med valgt filtrering.
Feste Grenland as
Fevik Steinindustri A/S
Finnmark Sand A/S - Veidekke Industri AS
Finsland Anlegg AS
Forcit Norway AS
Forsand Sandkompani AS
Fossens eft. AS
Franzefoss Minerals
Franzefoss Pukk AS
Frøseth AS
Golder Associates AS
Granite Stein AS
Gunnar Holth Grusforretning AS
Hagen Grusforretning a.s.