Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

Ønsker å du sortere våre medlemmer på delbransjene skriver du i søkefeltet:
Malm mineraler
Pukk byggeråstoffer
Naturstein
Rådgivning (våre leverandører av både tjenester og utstyr)

155 resultater funnet med valgt filtrering.
Kellve Sweden AB
Karmøy Naturstein AS
Hellstad Sandtak AS
Juve Pukkverk AS
Kjell Foss Industri AS
Heidelberg Cement Norway AS
Hesselberg Maskin AS
Johansen Monumenthuggeri AS
John Myrvang A/S
Jølstad Gravstein AS
Hardanger Rock AS
Kjøl Stenindustri AS