– Åpner muligheter for Norge

Publisert

Foto: Guillaume Périgois on Unspash

EU gikk denne uken et skritt nærmere økt selvforsyning av kritiske råvarer. Det gir Norge større muligheter for eksport av mineraler.

Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Material Act (CRMA). Målet med forordningen er å styrke bærekraftig mineralproduksjon og bygge robuste forsyningskjeder for mineralske råvarer. EU-landene er i dag nemlig avhengig av storstilt import av slike råvarer, ikke minst fra Kina.

– Tidligere denne uken ble EU-parlamentet og Ministerrådet enige om regelverket. Dette åpner muligheter for Norge, som har store ressurser på området. Partene kom til enighet bare åtte måneder etter at forslaget ble lagt fram. Det regnes som svært raskt i EU-sammenheng, og viser hvor sterkt unionen prioriterer dette arbeidet, kommenterer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Disse strategiske råvarene spiller en kritisk viktig rolle i alt som har med det grønne skiftet, informasjonsteknologi, forsvar, medisin og kommunikasjon å gjøre. De omfatter for eksempel litium, nikkel, mangan og kobber.

Hever ambisjonene
I forslaget til CRMA fra mars var det satt som mål at unionen innen 2030 skal oppnå:

  • At EU utvinner minst 10 prosent av de kritiske råvarene.
  • At EU prosesserer minst 40 prosent av de kritiske råvarene.
  • At resirkulering dekker minst 15 prosent av EUs behov for kritiske råvarer.
  • At EU ikke dekker mer enn 65 prosent av sitt behov for de ulike kritiske råvarene gjennom import fra enkeltland.

Disse målene ble fastholdt i denne ukens enighet, bortsett fra at målet for resirkulering ble økt til 25 prosent. Dessuten ble aluminium og syntetisk grafitt inkludert på listen over strategiske og kritiske råvarer.

– I tillegg opererer EU med kategorien "strategiske prosjekter". Dette dreier seg om utvinning av svært viktige råvarer, og slike prosjekter får administrative og økonomiske fordeler. Det er vanskelig å nyte godt av dette i Norge, siden vi ikke har partnerskap med EU, selv om vi har prosjekter som kunne vært godt egnet. Fensfeltet er ett eksempel. Saken gir ytterligere et argument for vårt ønske om at CRMA bør inkluderes i EØS-avtalen slik at Norge innlemmes i Europas råvaremål, sier Hall.

Enigheten mellom EU-parlamentet og Ministerrådet åpner for at CRMA-forordningen blir vedtatt i april eller mai neste år.

Her kan du lese pressemeldingen fra EU-kommisjonen.

Les også:
Møte hos Næringsdepartementet Møte hos Næringsdepartementet (norskbergindustri.no)
Høring kritiske råvarer, CRMA Norsk Bergindustri