Norsk Bergindustri

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

122 resultater

Type artikkel
Velg område
122 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Forvaltning, teknologi og innovasjon

  Sekretariatet i Norsk Bergindustri jobber for gode rammebetingelser og økt verdiskapning for sine medlemmer. Generalsekretær Anita Hall, fagsjef for bærekraft og miljø Njål Hagen og fagsjef for politikk og samfunn Lars-Erik Sletner har vært i Trondheim for å møte Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 2. Nyheter , Pukk og byggeråstoffer, Leverandører, Bergbloggen

  Er det snart på tide å fornye N200 kravene til resirkulerte masser?

  Offentlige myndigheter har satt fokus på gjenbruk av gravemasser. Hvorfor lager de samtidig reguleringer som hindrer at det kan selges?

 3. Nyheter

  Debattinnlegg: Gruvedrift – en forutsetning for ethvert moderne samfunn

  I dagens utgave av Dagsavisen (papir) har vår generalsekretær Anita Hall et innlegg som omhandler Nussir ASA som nå har fått alle nødvendige tillatelser for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark etter forutgående utredninger og saksbehandling i mer enn 10 år. Innlegget er et tilsvar til Sigrid Bonde Tusvik sin kommentar i samme avis den 27 desember.

 4. Nyheter

  Høring av virkemiddelapparatet

  Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har invitert berørte virksomheter til å komme med vurderinger og innspill til gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Norsk Bergindustri har avgitt høringsuttalelse for bransjen.

 5. Nyheter

  Julehilsen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mineralnæringen er avgjørende for det grønne skiftet, sier næringsministeren i sin julehilsen til Norsk Bergindustri sine medlemmer

 6. Nyheter

  Besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har vært på besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet for å gi våre innspill til den pågående minerallovsevalueringen. Det var spesielt fire punkter som var viktig for oss å ta opp, uttaler generalsekretær Anita Hall.

 7. Nyheter

  Endelig er vi fulltallige!

  Lars-Erik Sletner er vår nye fagsjef for politikk og samfunn. Han hadde sin første arbeidsdag hos oss den 2 desember.

 8. Nyheter

  Miljøløsninger - tipshefte

  Norsk Bergindustri har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter, for å samle inn informasjon om sentrale temaer på miljøområdet og gode miljøløsninger som er tatt i bruk. Det er et ønske om at overordnede erfaringer på miljøområdet kan deles i bransjen.

 9. Nyheter , Bergbloggen

  Søkte i 20 år for å utvinne mer sand

  Forsand Sandkompani har vært gjennom flere titalls høringsinstanser og arbeidet for et vedtak i 20 år. Nå er de endelig klar til utvinne mer råstoff.

 10. Nyheter

  Vinner av Natursteinprisen 2019

  Norsk Bergindustris natursteinkomité vurderte også i år flere gode kandidater før bransjeforeningens høstmøte. Som tidligere år ble vinner av natursteinprisen offentliggjort under festmiddagen.