Norsk Bergindustri

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

85 resultater

Type artikkel
Velg område
85 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Natursteinsprisen til Thor Lundh

  Thor Lundh ble tildelt Norsk Bergindustris natursteinspris under årets natursteinskonferanse.

 2. Nyheter

  Bergdagen 2018

  Det har vært Bergdag i oppredningshallen på Institutt for geoteknikk og petroleum på Gløshaugen på NTNU. Dette fant sted torsdag den 8. november 2018. 20 bedrifter hadde stand, mens mer enn 100 studenter var innom. Norsk Bergindustri presenterte traineeordningen, som har en utlysning ute i høst.

 3. Nyheter

  Natursteinskonferansen 2018

  Norsk Bergindustri arrangerte natursteinskonferanse med besøk til det nye Nasjonalmuseet som er under bygging i Oslo.

 4. Nyheter

  Drift, prosess og vedlikeholds workshop 2018

  Drøyt 40 personer deltok da Drifts- prosess- og vedlikeholdsteknisk komite inviterte til workshop om vaskeanlegg på Gardermoen.

 5. Nyheter

  Mineralworkshop hos Næringsdepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Magnus Thue inviterte bransjen til mineralworkshop i Nærings- og fiskeridepartementet 22. oktober. Målet var å møte bransjen og få innspill til politiske tiltak som kan styrke den norske mineralnæringen.

 6. Nyheter

  Norsk Bergindustris miljøkonferanse 2018

  Drøyt 70 deltakere var til stede på Norsk Bergindustris miljøkonferanse 2018 som foregikk på Gardermoen 23.-34. oktober 2018.

 7. Nyheter

  Stortingshøring om mineralutvinning på havbunnen

  Norsk Bergindustri deltok på høring om ny lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen.

 8. Nyheter

  trainee 2019-2021: utlysning

  Det er høst, og Bergdagen ved NTNU i Trondheim arrangeres 8. november 2018. Norsk Bergindustri vil være tilstede med stand og med studentpresentasjon dagen før. Der presenterer vi at vi lyser ut minst en traineestilling for perioden 2019-2021.

 9. Nyheter

  Statsbudsjettet 2019 - kommentarer fra Norsk Bergindustri

  Regjeringen følger opp Jeløya-erklæringen med å styrke mineralforvaltningen. I Statsbudsjettet 2019 følges dette opp med at 10 mill. kr mer i 2019 til Norges geologiske undersøkelse (NGU) og 6,8 mill. kr til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

 10. Nyheter

  Norsk Bergindustris grunneieravtale

  Her presenteres Norsk Bergindustri sin grunneieravtale. Denne ble framforhandlet med grunneierorganisasjonene Norges Bondelag og Norges Skogeierlag i 2010.