Kjempebyks for industrimineraler, svikt i letingen

Nyheter , Malm og mineraler

Publisert

Omsetningen av pukk, som her ved Franzefoss-anlegget på Steinskogen, økte markant i 2016. Foto: Olav Hallset

Mineralstatistikken for 2016 viser at omsetningen for byggeråstoffer og industrimineraler skyter i været.

Norge er en industrimineralnasjon, og det er svært positivt at omsetningen øker med 17 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

– Potensialet for vekst for industrimineralene er enormt. Norge kan ta en enda tydeligere posisjon i disse markedene i framtiden, sier Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Leting i fritt fall

Bransjeforeningen er bekymret for framtiden. Det er svært lav leteaktivitet, og verst er det blant private selskaper uten drift i dag.

– Framtidens mineralnæring krever leting i dag. Den lave interessen for å lete etter mineralressurser er et kraftig signal om Norges omdømme som mineralnasjon, sier Gammelsæter.

Norsk Bergindustri har lansert en rekke forslag til tiltak for å øke mineralleteaktiviteten. De kom i forbindelse med en rapport foreningen publiserte i 2014 der skatte- og avgiftssystemet bransjen omfattes av ble presentert. Rapporten foreslår en rekke omfordelende tiltak som vil styrke lokalsamfunnenes incentiver for industrietablering, mineralleting og annet.

– Rapporten fra 2014 er fortsatt høyst relevant. Leteaktiviteten må opp, og lokalsamfunnene må få flere direkte inntekter fra lokal mineralnæring, sier Gammelsæter.

Les hele rapporten her

Pukk opp, naturstein og metaller ned

Omsetningen for pukk og andre byggeråstoffer økte med ca. 6 prosent fra 2015, mens natursteinsomsetningen gikk tilbake. 2016-tallene viser også en kraftig nedgang for omsetningen av metalliske malmer, særlig drevet av konkursen i Syd-Varanger.

– Den totale omsetningen går ned, men i stedet for bare å se på absolutte tall er vi opptatt av de overordnede tendensene. Vi vet at industrimineraler og pukk går godt, men på sikt må vi løfte letevirksomheten. For å øke denne delen av bransjen er vi avhengige av forutsigbarhet og politiske avklaringer så det skal oppleves som meningsfullt å lete etter mineralske råstoffer i Norge, avslutter Gammelsæter.