Møte med Kommunaldepartementet

Anita, Njål og Lars-Erik fortsetter sin reise for å gjøre forvaltningen og politikere bedre kjent med bergindustrien og våre krav om styrkede rammebetingelser. Turen var kommet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor vi fikk møte to statssekretærer, hhv Paul Chaffey og Raymond Robertsen.

På møtet var det viktig for oss å få frem:

  • Samfunnsbidraget fra mineralnæringen (omsetning, verdiskaping, sysselsetting)
  • Dens avgjørende rolle for vårt moderne samfunn (verdikjeder)
  • Håndtering av overskuddsmasser
  • Den svært positive utviklingen i bærekraftarbeidet (TSM, referansegruppe mv)
  • Hvordan kan kommuner/fylkeskommuner tilrettelegge for mer mineralnæring? Her pekte vi bla på økt forutsigbarhet i anvendelse av plan- bygningsloven, ønske om mer samhandling mellom offentlige aktører og økt veksel på Direktoratet for Mineralforvaltning (sikre bergfaglig kompetanse)

Anita understreket at kommunene forvalter et stort og viktig ansvar når de er ansvarlige for konsekvensutredning og reguleringsplan for tiltak i bergindustrien etter Plan- og bygningsloven, og at dette ansvaret må forvaltes til det beste for næringen.

Du kan lese mer om vårt politiske påvirkningsarbeid her