Politisk påvirkning

Gode politiske rammevilkår betyr mye for konkurransekraften til våre medlemmer. Bransjen påvirkes i stor grad av både nasjonale og til dels internasjonale politiske beslutninger. Oppdraget vårt er å ivareta medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår.