Norsk Bergindustri

Innhold

Statsbudsjettet 2021: Sats på bergindustrien!

Norge og verden er i en spesiell situasjon og Norsk Bergindustri er selvsagt glade for at Storting og regjering samler seg om målrettede tiltak. Når regjeringen idag samles til budsjettkonferanse for å diskutere neste års statsbudsjett, har Norsk Bergindustri klare forventninger om konkrete resultater for sine medlemmer.

Vi forventer at regjeringen i sitt budsjettarbeid for 2021 tar Granvolden plattformen på alvor og legger til rette for ny aktivitet og vekst for en næring som er en forutsetning for hele vårt moderne samfunn, uttaler generalsekretær Anita Hall.

Det er viktig med styrking av driftsbudsjettet til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) slik at køen av konsesjonssøknader kan reduseres og tilsynsaktiviteten økes ytterligere. I tillegg har Norge et betydelig potensial i berggrunnen, og driftsbudsjettet til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) må derfor styrkes ytterligere, slik at dette kan realiseres i ny virksomhet. Videre må formueskatten på arbeidende kapital fjernes, denne skader våre medlemmers evne til å skape nye arbeidsplasser, sier Anita videre.

Næringsdepartementet har nylig gjennomført en gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Vi forventer at denne gjennomgangen følges opp med konkrete forslag som samkjøring av relevante ordninger, tydeliggjøring av roller og ansvar innenfor eksportrådgivning-/finansiering og økt satsning på næringsrettet forskning.

Korona situasjonen kan bli langvarig og regjeringens tiltak må dimensjoneres deretter.  Regjeringen må ha i mente at medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vår moderne verden kan fungere og utvikle seg, avslutter Anita.

Mer relevant info om Norsk Bergindustri finner du her 

Les mer om våre innspill til virkemiddelapparatet her