Foto:

Norges mest mineralvennlige parti er?

Foto:

I forbindelse med det kommende stortingsvalget har vi tatt pulsen på hvem som kan kalle seg Norges mest mineralvennlige parti. Det var jevnt i toppen med delt seier mellom Ap og Sp!

Overordnet er vi svært forøyd med at nesten alle de politiske partiene uttrykker tydelig støtte til at det bør tilrettelegges for økt utvinning av mineraler, naturstein og byggeråstoff i Norge, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Videre er det hyggelig å konstatere at de fleste partier også har et positivt inntrykk av bærekraftarbeidet i bergindustrien. Vi er godt i gang med å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge, og vi gleder oss til å visualisere miljøresultatene for omverden.

Vi setter også pris på at de fleste politiske partiene erkjenner at oppstart av mineralprosjektet tar for lang tid, det er behov for statlig risikoavlastning og ikke minst en bedre samordning mellom de involverte offentlige instanser, sier Hall videre.

Nærmere om resultatene:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet delte seieren i Norsk Bergindustri sin kåring, et lite hestehode foran Frp.

Det som gjennomgående bidro til topplassering hos disse partiene, var deres uttrykte støtte til standpunkt som næringen prioriterer i sitt næringspolitiske program:

  • Støtte til etablering av en statlig fond/selskap som skal bidra til å utløse mer virksomhet i mineralnæringen i Norge.
  • En ytterligere styrking av Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge.
  • Støtte til at næringen møter bedre koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden i mineralsaker.
  • Støtte til utarbeidelse av en handlingsplan for kritiske råvarer, lik EU har gjort.
  • Legge bedre til rette gjennom offentlig anbudsreglement for at norsk naturstein kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.

Samtidig vet vi at næringspolitiske gjennomslag ikke kommer av seg selv. Undersøkelsen gir oss flere viktige tilbakemeldinger fra de ulike partiene som vi vil følge opp nøye i den kommende stortingsperioden. Det er tross alt bergindustrien som sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, avslutter Hall.

Lenke til spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen finner du her

Lenke til oppsummeringen av partiundersøkelsen finner du her