Norsk Bergindustri

Innhold

HMS medlemmer

Bergindustrien har gjennom tidende vært forbundet med risiko. Heldigvis har det skjedd en stor utvikling i både regelverk og bevissthet rundt HMS-spørsmål i bransjen, og Norsk Bergindustri jobber kontinuerlig for å legge til rette for ytterligere utvikling på området.

HMS skal sitte i ryggmargen på alle som jobber på anleggene til våre medlemsbedrifter. Norsk Bergindustri arrangerer årlige HMS-konferanser og har en egen HMS-komité som diskuterer hvordan bransjen kan bli enda sikrere.

Les mer om HMS-komiteen her.

Som medlem i Norsk Bergindustri har du tilgang til verktøy i HMS-arbeidet

Smitteveileder

Oppdatert 10.02.2021 Norsk Bergindustris HMS-komite har utarbeidet denne veilederen for Covid-19, for å hjelpe våre medlemsbedrifter med et spesifikt verktøy tilpasset smitteverns utfordringene i et masseuttak. Informasjon fra FHI, og UEPG Guidance for Covid-19, samt innspill fra de ulike bedriftene tilknyttet Norsk Bergindustri danner grunnlaget for denne veilederen. Oppdatert 10.02.2021 

Last ned her: 

Smittevernveileder_Norsk Bergindustri_revidert_10.02.2021.pdf

Viberasjonskalkulator

Våre måleresultater viser at vibrasjonsnivåene i tipptrucker, hjullastere, gravemaskiner med pigg og ledd-dumpere er over tiltaksverdien, mens vibrasjonsnivåene i gravemaskiner med skuff og i borrigger er under tiltaksverdien. Redusert fart, og kjøring på spesielt godt vedlikeholdt og jevn vei, medfører redusert vibrasjonseksponering for sjåføren. Om sjåførenes vibrasjonseksponering overskrider tiltaksverdien er avhengig av daglig kjøretid. På bakgrunn av måleresultatene er det laget en vibrasjonskalkulator, som bedriftene kan bruke til å beregne sjåførenes vibrasjonseksponering, til å gjøre en risikovurdering, og til å lage en handlingsplan. I tillegg er det laget et undervisningsopplegg, som kan brukes overfor de ansatte i bedriftene. Og det er også utarbeidet en veiledning for helseovervåking av personer eksponert for helkroppsvibrasjoner.

           Kortrapport Helkroppsvibrasjoner i bergindustrien 2014 06 11.pdf

        Hovedrapport Helkroppsvibrasjoner i bergindustrien 2014 06 10.pdf

        Kalkulator Helkroppsvibrasjoner i bergindustrien 2014 06 18.xlsx

Fareblind

Her kan du litt hva Fareblind er: https://www.youtube.com/watch?v=cXmze2Mfk-4&t=13s

Her kan du også registrere deg for å ta hele kurset:  https://sfsba.muniolms.com/r/GRSM-X74B-BMWZ

UEPGs verktøy for HMS e-læring

Her finner du listen over verktøy med lenker til hvor du finner dem: Trykk her