Norsk Bergindustri

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

130 resultater

Type artikkel
Velg område
130 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Debattinnlegg: Gruvedrift – en forutsetning for ethvert moderne samfunn

  I dagens utgave av Dagsavisen (papir) har vår generalsekretær Anita Hall et innlegg som omhandler Nussir ASA som nå har fått alle nødvendige tillatelser for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark etter forutgående utredninger og saksbehandling i mer enn 10 år. Innlegget er et tilsvar til Sigrid Bonde Tusvik sin kommentar i samme avis den 27 desember.

 2. Nyheter

  Høring av virkemiddelapparatet

  Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har invitert berørte virksomheter til å komme med vurderinger og innspill til gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Norsk Bergindustri har avgitt høringsuttalelse for bransjen.

 3. Nyheter

  Julehilsen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mineralnæringen er avgjørende for det grønne skiftet, sier næringsministeren i sin julehilsen til Norsk Bergindustri sine medlemmer

 4. Nyheter

  Besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har vært på besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet for å gi våre innspill til den pågående minerallovsevalueringen. Det var spesielt fire punkter som var viktig for oss å ta opp, uttaler generalsekretær Anita Hall.

 5. Nyheter

  Endelig er vi fulltallige!

  Lars-Erik Sletner er vår nye fagsjef for politikk og samfunn. Han hadde sin første arbeidsdag hos oss den 2 desember.

 6. Nyheter

  Miljøløsninger - tipshefte

  Norsk Bergindustri har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter, for å samle inn informasjon om sentrale temaer på miljøområdet og gode miljøløsninger som er tatt i bruk. Det er et ønske om at overordnede erfaringer på miljøområdet kan deles i bransjen.

 7. Nyheter , Bergbloggen

  Søkte i 20 år for å utvinne mer sand

  Forsand Sandkompani har vært gjennom flere titalls høringsinstanser og arbeidet for et vedtak i 20 år. Nå er de endelig klar til utvinne mer råstoff.

 8. Nyheter

  Vinner av Natursteinprisen 2019

  Norsk Bergindustris natursteinkomité vurderte også i år flere gode kandidater før bransjeforeningens høstmøte. Som tidligere år ble vinner av natursteinprisen offentliggjort under festmiddagen.

 9. Nyheter

  UTLYSNING Trainee 2020-2022

  Er du nyutdannet geolog eller bergingeniør- med Master of Science eller Master of Technology? Er du på jakt etter en spennende og utfordrende jobb innenfor norsk bergindustri? Da vil Trainee Norsk Bergindustri kunne være noe for deg. Gjennom vår egen trainee-ordning ønsker Norsk Bergindustri å sikre fremtidig rekruttering av kandidater med nødvendig kompetanse innenfor bergfagene til sine medlemsbedrifter. Trainee Norsk Bergindustri har ledig stilling for perioden 2020-2022, med oppstart 1. september 2020.

 10. Nyheter

  Statsbudsjettet 2020

  I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 mill. kr mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019. Dette skyldes i hovedsak at bevilgningene til eksternfinansierte prosjekter går ned.