Norsk Bergindustri

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

106 resultater

Type artikkel
Velg område
106 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Arbeidstilsynet prioriterer bergindustrien

  Arbeidstilsynet har i et nyhetsbrev idag varslet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot blant annet bergverksdrift og utvinning. Vi har medlemmer som allerede har fått varsel om besøk. Viktig å være forberedt !

 2. Nyheter

  Hedvig Åstebøl ansatt som ny trainee

  Hedvig Åstabøl er ansatt som ny trainee i Norsk Bergindustri med oppstart 1. september 2020.

 3. Nyheter

  Ny næringsminister

  Fredag ble det klart at Iselin Nybø (V) overtar stafettpinnen i Næringsdepartementet etter Torbjørn Røe Isaksen. Hun kommer fra stillingen som statsråd for forskning og høyere utdanning. Norsk Bergindustri har høye forventninger til den nye ministeren. Røe Isaksen satte tydelige spor etter seg med blant annet økte bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), tildeling (stadfesting) av driftskonsesjoner for sjødeponi, og iverksatt en etterlengtet gjennomgang av virkemiddelapparatet.

 4. Nyheter

  Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

  Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter. Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

 5. Nyheter

  Forvaltning, teknologi og innovasjon

  Sekretariatet i Norsk Bergindustri jobber for gode rammebetingelser og økt verdiskapning for sine medlemmer. Generalsekretær Anita Hall, fagsjef for bærekraft og miljø Njål Hagen og fagsjef for politikk og samfunn Lars-Erik Sletner har vært i Trondheim for å møte Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 6. Nyheter , Pukk og byggeråstoffer, Leverandører, Bergbloggen

  Er det snart på tide å fornye N200 kravene til resirkulerte masser?

  Offentlige myndigheter har satt fokus på gjenbruk av gravemasser. Hvorfor lager de samtidig reguleringer som hindrer at det kan selges?

 7. Nyheter

  Debattinnlegg: Gruvedrift – en forutsetning for ethvert moderne samfunn

  I dagens utgave av Dagsavisen (papir) har vår generalsekretær Anita Hall et innlegg som omhandler Nussir ASA som nå har fått alle nødvendige tillatelser for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark etter forutgående utredninger og saksbehandling i mer enn 10 år. Innlegget er et tilsvar til Sigrid Bonde Tusvik sin kommentar i samme avis den 27 desember.

 8. Nyheter

  Høring av virkemiddelapparatet

  Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har invitert berørte virksomheter til å komme med vurderinger og innspill til gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Norsk Bergindustri har avgitt høringsuttalelse for bransjen.

 9. Nyheter

  Julehilsen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mineralnæringen er avgjørende for det grønne skiftet, sier næringsministeren i sin julehilsen til Norsk Bergindustri sine medlemmer

 10. Nyheter

  Besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har vært på besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet for å gi våre innspill til den pågående minerallovsevalueringen. Det var spesielt fire punkter som var viktig for oss å ta opp, uttaler generalsekretær Anita Hall.